Forside

UDTALELSE MODTAGET FRA TAASTRUP REALSKOLES SFO:

Personalegruppen fra Taastrup Realskoles SFO har deltaget i massagekursus hos Charlotte Schmidt Nielsen i foråret 2012.

Vi har gennem tiden benyttet massage i forskellige sammenhænge i arbejdet med børnene: Barn til barn massage, "massagetog" under "frugt", hvor børnene giver hinanden massage, og vi har i en periode haft børn med f.eks. koncentrationsbesvær til massage i skoletiden, hvor de individuelt i en halv time fik hånd- og ansigts-massage.

Vi fik gode resultater og besluttede, at det var noget vi ville arbejde videre med.

For at få mere viden om massageteknikker og den betydning de har for kroppen, besluttede vi at bruge nogle af vores kursusmidler på et kursus hos Charlotte.

Personalegruppen blev delt op i to hold og hvert hold var på kursus 4 formiddage á 4 timer.

Vi fik indsigt i hvad der sker i krop og hjerne, når musklerne spænder og hvilke problemer, det kan give hos børnene og lærte enkle massageteknikker på forskellige dele af kroppen, alt sammen udført uden på tøjet.

Vi fik forslag til, hvordan man kan arbejde med et barn, der ikke kan lide berøring, og hvordan vi kan hjælpe et barn, som på en eller anden måde er inde i en negativ spiral blandt andet på grund af spændinger og manglende jordforbindelse.

Vi lærte noget om hjernegymnastik, som kan være med til at få de to hjernehalvdele til at arbejde bedre sammen. Alt sammen fint præsenteret i sammenhæng mellem teori, dialog med eksempler fra vores hverdag og praktiske øvelser. Charlotte tog udgangspunkt i det, vi fortalte og gav os praktiske råd om, hvad vi kunne gøre i den konkrete situation for at hjælpe barnet.

Et kursus af denne karakter kan varmt anbefales, og vi har nu mange flere kompetencer til at arbejde aktivt med massage som pædagogisk værktøj.

Berit Tonnesen Hansen
- leder af SFO´en på Taastrup RealskoleKranio Sakral Terapeut Charlotte Schmidt Nielsen
Østerparken 16, Axel Torv, 2630 Tåstrup
Telefon 43 55 25 30