Forside

BARN TIL BARN MASSAGE - BERØRINGSPÆDAGOGIK

Barn til barn massage er et godt værktøj til at skabe omsorg mellem børn og nedsætte konfliktniveauer.

Barn til barn massage kan udføres enten fra barn til barn eller fra voksen til barn.

Massagen skaber nærhed og ro og er med til at øge børnenes empati, nærvær, koncentration og motorik.

Massagen er et pædagogisk redskab som kan være med til at forebygge mobning - for den man masserer mobber eller slår man ikke.

I barn til barn massage bruger jeg flere forskellige massageformer. Jeg arbejder bl.a. med bolde, pensler, sten og andre redskaber. Derudover arbejdes der med massagehistorier og massagelege.

 

BARN TIL BARN MASSAGE - UNDERVISNING

Jeg tilbyder kurser i barn til barn massage. Kurserne afholdes enten i den enkelte institution, skole, SFO eller på klinikken.

Kursus i institution, skole, SFO eller lignende:

Her deltager både børn og voksne. Børnene masserer hinanden og den/de voksne hjælper til eller kigger på.

Vi arbejder med forskellige massageformer, hvor vi bruger bl.a. bolde, pensler, sten og andre redskaber. Vi laver forskellige massagelege og fortæller massagehistorier.

Institutionen sørger for madrasser, puder og tæpper og hvert barn skal medbringe et håndklæde. Jeg medbringer massageguide, diverse massageredskaber, massageolie og diplomer til børnene.

Kursus på klinikken:

Dette kursus er for de voksne - det kan f.eks. være pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærer, forældre eller andre. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage.

Her arbejder vi med de samme massageformer som ude i institutionerne. Vi bruger bl.a. bolde, pensler, varme sten og andre redskaber. Vi laver forskellige massagelege og fortæller massagehistorier.

Jeg sørger for undervisningsmateriale, brikse, lagner, tæpper, puder, massageredskaber, massageolie, kaffe, the, frisk frugt og lidt sødt.

Priser:

Hvert enkelt kursus tilrettelægges efter ønsker og behov og derfor varierer prisen.
Kontakt mig meget gerne, så vi sammen kan finde ud af, hvilket kursus der passer til jer.

 

UDTALELSE MODTAGET FRA TAASTRUP REALSKOLES SFO:

Personalegruppen fra Taastrup Realskoles SFO har deltaget i massagekursus hos Charlotte Schmidt Nielsen i foråret 2012.

Vi har gennem tiden benyttet massage i forskellige sammenhænge i arbejdet med børnene: Barn til barn massage, "massagetog" under "frugt", hvor børnene giver hinanden massage, og vi har i en periode haft børn med f.eks. koncentrationsbesvær til massage i skoletiden, hvor de individuelt i en halv time fik hånd- og ansigts-massage.

Vi fik gode resultater og besluttede, at det var noget vi ville arbejde videre med.

For at få mere viden om massageteknikker og den betydning de har for kroppen, besluttede vi at bruge nogle af vores kursusmidler på et kursus hos Charlotte.

Personalegruppen blev delt op i to hold og hvert hold var på kursus 4 formiddage á 4 timer.

Vi fik indsigt i hvad der sker i krop og hjerne, når musklerne spænder og hvilke problemer, det kan give hos børnene og lærte enkle massageteknikker på forskellige dele af kroppen, alt sammen udført uden på tøjet.

Vi fik forslag til, hvordan man kan arbejde med et barn, der ikke kan lide berøring, og hvordan vi kan hjælpe et barn, som på en eller anden måde er inde i en negativ spiral blandt andet på grund af spændinger og manglende jordforbindelse.

Vi lærte noget om hjernegymnastik, som kan være med til at få de to hjernehalvdele til at arbejde bedre sammen. Alt sammen fint præsenteret i sammenhæng mellem teori, dialog med eksempler fra vores hverdag og praktiske øvelser. Charlotte tog udgangspunkt i det, vi fortalte og gav os praktiske råd om, hvad vi kunne gøre i den konkrete situation for at hjælpe barnet.

Et kursus af denne karakter kan varmt anbefales, og vi har nu mange flere kompetencer til at arbejde aktivt med massage som pædagogisk værktøj.

Berit Tonnesen Hansen
- leder af SFO´en på Taastrup Realskole

 


 

Kranio Sakral Terapeut Charlotte Schmidt Nielsen
Østerparken 16, Axel Torv, 2630 Tåstrup
Telefon 43 55 25 30